پوران: آرزو گم‌کرده

آرزو گم‌کرده
شعر: رهی معیری
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: پوران شاپوری

از «رهی معیری» در این سایت:

«رهی معیری» کاروان‌سالار ترانه‌سرایان سبک کلاسیک
«خزان عشق» رهی معیری (مجموعه ترانه‌ها)
امضاء کتاب «سایهٔ عمر» برای «نواب صفا»
خط، صدا و چند ترانه از «رهی معیری»

* * *

error: Content is protected !!