آلیس الوندی:‌ جوجه‌های قشنگ (ترانه کودک)

آلیس الوندی جوجه‌ های قشنگ

جوجه‌های قشنگ
کلام: نیکول الوندی | خواننده: آلیس الوندی
بر آهنگ: Jujalarim

جیک، جیک جوجه‌هایم
جیک‌ جیک جیک‌ جیک جوجه‌هایم
جوجه‌های زیبای من، بهتر از گل جوجه‌هایم
جیک، جیک جوجه‌هایم
جیک‌ جیک جیک‌ جیک جوجه‌هایم
جوجه‌های زیبای من، بهتر از گل جوجه‌هایم

شما راحت باشین تا من برم بخوابم
جوجه، زیبای من
جوجه، زیبای من
جوجه‌های زیبای من
جیک، جیک جوجه‌هایم
جیک‌ جیک جیک‌ جیک جوجه‌هایم
جوجه‌های زیبای من، جوجه‌های قشنگ من
جیک جیک جوجه‌هایم
جیک‌ جیک جیک‌ جیک جوجه‌هایم
جوجه‌های زیبای من، بهتر از گل جوجه‌هایم

جاهایتون که گرمه، برم خوراک بیارم
جوجه، زیبای من
جوجه، زیبای من
جوجه‌های زیبای من
جیک، جیک جوجه‌هایم
جیک‌ جیک جیک‌ جیک جوجه‌هایم
جوجه‌های زیبای من، جوجه‌های قشنگ من
جیک جیک جوجه‌هایم
جیک‌ جیک جیک‌ جیک جوجه‌هایم
جوجه‌های زیبای من، بهتر از گل جوجه‌هایم

آرزوم اینه بزرگ شیم مامانو کمک کنم
جوجه، زیبای من
جوجه، زیبای من
جوجه‌های زیبای من
جیک، جیک جوجه‌هایم
جیک‌ جیک جیک‌ جیک جوجه‌هایم
جوجه‌های زیبای من، جوجه‌های قشنگ من
جیک جیک جوجه‌هایم
جیک‌ جیک جیک‌ جیک جوجه‌هایم
جوجه‌های زیبای من، بهتر از گل جوجه‌هایم

*‌ * *
نمونه‌ی فارسی شده‌ی ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!