آلیس الوندی:‌ پیشی جونم (ترانه کودک)

آلیس الوندی پیشی جونم

پیشی جونم
کلام: منوچهر معین افشار | خواننده: آلیس الوندی
بر آهنگ: Sarvori Erge – Lusik Koshyan

*‌ * *
نمونه‌ی فارسی شده‌ی ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!