مهستی: گوله‌گوله برف اومده (ترانه‌ی فیلم)

مهستی گوله گوله برف اومده

گوله‌گوله برف اومده
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: مهستی
ترانهٔ فیلم: شب ژانویه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *