پوران: شمع و ساغر

شمع و ساغر
شعر: کریم فکور
خواننده: پوران شاپوری

نمونهٔ‌ فارسی‌شدهٔ‌ ترانه‌های مشهور

* * *