پوران: نگاه مست تو

پوران نگاه مست تو

نگاه مست تو
کلام: پرویز خطیبی | خواننده: پوران
بر آهنگ: Sayat Nova – Checka kezi neman

از خود اگر راندی مرا گفتی: «برو! دیگر میا»
با دیده‌ی مستت چرا بار دگر خواندی مرا
تو هستی ای آفتِ جان سایه‌ای گریزان
فغان از دستِ تو، نگه مستِ تو، مستِ تو، مستِ‌ تو ای بلای جان
شده‌ام مست از این قدحِ دستِ تو، دستِ‌ تو، دستِ تو، تا بُوَد جهان

*‌ * *
نمونه‌ی فارسی شده‌ی ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!