روانبخش: پیرهن گلی

پیرهن گلی
شعر: [نوذر] پرنگ
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: روانبخش

نوذر پرنگ ـ از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

error: Content is protected !!