سوزان: شیرازی‌ها نمک دارند!

شیرازی‌ها نمک دارند
شعر و آهنگ: رشید مرادی
خواننده: سوزان

نام شهرهای ایران در ترانه‌ها

* * *

error: Content is protected !!