هوتن: صدای گریه میاد

صدای گریه میاد
شعر: مینا اسدی
آهنگ: ویلیام خنو
خواننده: هوتن [داروگر]

«مینا اسدی» (شاعر) و ترانه‌های او

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!