عهدیه: خونه‌ی خاله (ترانه فیلم)

خونهٔ خاله
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عهدیه

مجموعه ترانه‌های «اقوام و وابستگان خانوادگی!»

* * *

error: Content is protected !!