نام افراد «فامیل» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

راستش نمی‌دانم آیا در موسیقی ملت‌های دیگر هم ترانه‌هایی برای «دختر‌خاله، دختردایی» و خود «خاله» وجود دارد یا نه؛ اما می‌دانید که در ترانه‌های روستایی و حتی شهری ما ایرانیان چند تایی وجود دارد. حرف ترانه بیشتر ابراز عشق و بیان دلدادگی‌ است و شکایت از انتظار وصلِ خاله یا دایی‌زاده که وصلت با آنها بر اساس سنتِ رایج «ازدواج فامیلی» برای ما ایرانیان شناخته شده است.

در کنار هستهٔ‌ اصلی خانواده جدا از ترانه‌هایی که در خطاب به «مادر» [+]، پدر [+]، همسر [+]  فرزند [+]  خوانده و اجرا شده است ترانه‌هایی نیز در  خطاب به «خواهر و برادر» و یا دیگر وابستگان فامیل از جمله «خاله» وجود دارد.

در جعبهٔ موسیقی این صفحه ترانه‌ایی از ایندست را خواهید شنید. (ترتیب قرار گرفتن ترانه‌ها بر اساس حروف الفبا و نام خواننده است). شما هم اگر نمونه‌های سراغ دارید بفرستید تا به این مجموعه اضافه شود.

از دیگر افراد خانواده:
مجموعه ترانه‌های «پدر»
مجموعه ترانه‌های «مادر»
مجموعه ترانه‌های «همسر»
مجموعه ترانه‌های «فرزند:‌ دختر ـ پسر»
مجموعه ترانه‌های «اقوام و وابستگان خانوادگی!»

error: Content is protected !!