عارف: وقتی تو هستی

وقتی تو هستی
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: سورن
خواننده: عارف