حسن شماعی‌زاده: حمومی

حمومی [+]
شعر: فولکور
خوانندگان: حسن شماعی‌زاده، مارتیک، بهرام

یک حمومی من بسازم
چل ستون، چل پنجره
جانم چل ستون، چل پنجره
کج‌کلاه خان توش بشیننه
با یراق و سلسله
جانم با یراق و سلسله

ای حمومی، ای حمومی!
راهِ حمومت کجاست؟
جانم راهِ حمومت کجاست؟
کیسه‌ی مخمل بدوزم
سنگ پاشویت طلاست
جانم سنگ پاشویت طلاست

دل می‌گه: برو برو!
نه؟ پس، بیا! بیا! بیا!
برو برو که خوب شناختمت
خوب شد به دل نباختمت

آسمون پُر ستاره چشمک‌بازی می‌کُنه
جانم چشمک‌بازی می‌کُنه
دختر عمو، پسر عمو نامزدی می‌کُنه
جانم نامزد بازی می‌کُنه.

* * *
کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!