فرزانه: دلم می‌شنگه (ترانه فیلم)

فرزانه شب که میشه من دلم می شنگه

دلم می‌شنگه
شعر:‌ [جعفر پورهاشمی]
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: فرزانه
ترانه فیلم:‌ حسین کرد [شبستری]

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!