عارف ـ نارملا: دست به دست

دست به دست
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک [افشار]
خوانندگان: عارف ـ نارملا

اصل آهنگ این ترانه در صحفهٔ:
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *