عباس منتجم: ملیحه

ملیحه
شعر: بیژن سمندر
آهنگ: ایرج سلطانی
خواننده: عباس منتجم

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *