عارف: گناهت را نمی‌بخشم

عارف گناهت را نمی بخشم

گناهت را نمی‌بخشم
شعر: [ابوالقاسم] زارعی
آهنگ: حسن لشگری
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: عارف

تو را با دیگری دیدم که گرم گفتگو بودی
با او آهسته می‌ر‌فتی، سراپا محو او بودی
صدایت کردم و بر من چو بیگانه نگه کردی
شکستی عهد دیرین را،
گُنه کردی، گُنه کردی
گناهت را نمی‌بخشم
گناهت را نمی‌بخشم

چه شبها را که من تنها به یاد تو سحر کردم
چه عمری را که بیهوده به پای تو هدر کردم
تو عمرم را تبه کردی
گُنه کردی، گُنه کردی
گناهت را نمی‌بخشم
گناهت را نمی‌بخشم

همین بود آن وفایی را که می‌گفتی!؟
همین بود آن صفایی را که می‌گفتی!؟
تو که خود اینچنین بودی
چرا روزم سیه کردی!؟
گُنه کردی، گُنه کردی
گناهت را نمی‌بخشم
گناهت را نمی‌بخشم

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!