ایرج: چرخ عشق (ترانه فیلم)

چرخ عشق
شعر: [کریم فکور]
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: دنیای پول

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!