ضیاء: مادر منو تنها مگذار

مادر منو تنها مگذار
شعر: ضیاء
آهنگ: ضیاء
خواننده: ضیاء

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!