ناهید دایی‌جواد: دونه دونه اشکم

ناهید اشکم دونه دونه

دونه دونه اشکم
شعر و آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: ناهید دایی‌جواد

اشکم دونه دونه،
از دیده روونه، دل کرده بهونه،
ای خدا دیده و دل هر دو تا خونه
دل من هنوز جوونه، نکُنه تنها بمونه
توی این عهد و زمونه

هر دونه‌ی اشکی بر رُخ بنشینه
از شاخه جوونی یک غُنچه بچینه

اشکم دونه دونه،
از دیده روونه، دل کرده بهونه،
ای خدا دیده و دل هر دو تا خونه
دل من هنوز جوونه، نکُنه تنها بمونه
توی این عهد و زمونه

ای دل گله کم کُن که پرستار نداری
از شِکوه حذر کُن که خریدار نداری
هر دونه اشکی بر رخ بنشینه
از شاخه جوونی یک غنچه بچینه
هر دونه‌ی اشکی بر رُخ بنشینه
از شاخه جوونی یک غنچه بچینه

اشکم دونه دونه،
از دیده روونه، دل کرده بهونه،
ای خدا دیده و دل هر دو تا خونه
دل من هنوز جوونه، نکُنه تنها بمونه
توی این عهد و زمونه

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!