ناهید دایی‌جواد: دونه دونه اشکم

دونه دونه اشکم
شعر و آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: ناهید دایی‌جواد

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *