گیتی: دیروز، امروز، فردا

گیتی دیروز امروز فردا

دیروز، امروز، فردا
شعر: عباس صفاری
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: گیتی پاشایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *