شهیندخت شبیری: حوری جان

حوری جان
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: ناصر زرآبادی
خواننده: شهیندخت شبیری

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone