دلکش: کودک نازنین

کودک نازنین
شعر: [هدایت‌الله] نیرسینا
آهنگ: هنرجو
خواننده: دلکش

نام و یاد «فرزند» در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!