سیما افشار: دوستت دارم ـ تاپ تاپ خمیر (جلد صفحه)

دوستت دارم ـ تاپ تاپ خمیر
سیما افشار
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
سیما افشار ـ دوستت دارم
سیما افشار ـ تاپ تاپ خمیر

* * *

error: Content is protected !!