ویلسون: دنیا اینجور نمی‌مونه

دنیا اینجور نمی‌مونه
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: ویلسون

error: Content is protected !!