سوسن: هر کی به فکر خویشه (ترانه فیلم)

هر کی به فکر خویشه
شعر: سعید دبیری
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: سوسن
(ترانهٔ‌ فیلم: مردان خشن)

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *