فریدون فرخزاد: پسرم

پسرم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: هاملت میناسیان
خواننده: فریدون فرخزاد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
مجموعه ترانه‌های «فرزند:‌ دختر ـ پسر»

* * *

error: Content is protected !!