فریدون فرخزاد: پسرم

پسرم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: هاملت میناسیان
خواننده: فریدون فرخزاد

مجموعه ترانه‌های «فرزند:‌ دختر ـ پسر»

* * *