علی نظری: بر مزار مادر

بر مزار مادر
شعر و آهنگ: علی نظری
خواننده: علی نظری

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *