رامش: پرستو جان

پرستو جان
شعر: لعبت شیبانی
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: رامش

تاریخچهٔ اولین ترانهٔ خوانندگان ایرانی

* * *