گلوریا روحانی: سرگشته

سرگشته
شعر: جمشید احمدی
آهنگ:‌ [چنگیز دادرس]
خواننده: گلوریا روحانی

تاریخچهٔ اولین ترانهٔ خوانندگان ایرانی

* *‌ *