ناهید دایی‌جواد: قسم به خدا

قسم به خدا
شعر: [بهادر] یگانه
آهنگ: [جواد معروفی]
خواننده: ناهید دایی‌جواد

error: Content is protected !!