شهیار قنبری: (صدای شاعر) سفرنامه

شهیار قنبری سفرنامه

شعر و دکلمه: شهیار قنبری
آهنگ و تنظیم: عبدی یمینی
خواننده: شهیار قنبری

با سفرنامه به آرامش بلوغ رسیده‌ام. با سفرنامه به بهترین جای ترانه رسیده‌ام. یک‌چهارم قرن باید راه می‌آمدم. به سفرهای دور و دراز می‌رفتم. می‌سوختم و می‌ساختم و می‌باختم و زیبایی درد را می‌شناختم تا به این لحظه برسم. همیشه می‌خواستم به موسیقدانی برسم که بتواند پا به پای من ناشناخته‌ها را تجربه کند و با نُت‌ها و سازها رفاقتی داشتهب اشد از آن‌دست که من با واژه‌ها دارم. «عبدی یمینی» به باور من نابغه‌یی‌ست که باید بیش از پیش شناخته شود.

دریا در من، گزینۀ ترانه‌های شهیار قنبری، نشر نکیسا (آمریکا)، چاپ اول ۱۹۹۵، صفحه ۲۰۲ و ۲۰۳

* * *

سفری بی‌آغاز
سفری بی‌پایان
سفری بی‌مقصد
سفری بی‌برگشت
سفری تا کابوس
سفری تا رویا
سفری تا بودا
شبنم تاج‌محل
با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیک‌ترم

هق‌هق پارسیان
تکه نانی در خواب
بوی گُندم در مُشت
مُشتِ کودک در خاک
کفشِ مادر در برف
چرخ یک کالسکه
گوشه‌ی گُندمزار
بندِ رختی پاره
با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیک‌ترم

چمدانی بی‌شکل
جعبه‌ی یک دوربین
عکس یک بازیگر
جمعه‌های بی‌مشق
تلی از ته سیگار
دشنه‌ای زنگ‌زده
چشم گاوی در دیس
سفره‌یی پوسیده
با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیک‌ترم

بُرج لندن در مه
جان لنون در باران
سوهو در بی‌حرفی
رود سِن در یک قاب
متروی سن‌ژرمن
قهوه‌ی سن‌میشل
پرسه ای در پیگال
کافه‌ها بی‌لبخند
با حریق یادها همسفرم
وقتی دورم به تو نزدیک‌ترم

خانه‌یی در آتش
بوفِ کوری در نور
گُل یاسی در زخم
غُربتِ لالایی
بوسه در راه‌آهن
سرخی لب در شب
برکه‌یی از فانوس
انفجاری در ماه
کوچه‌یی خیس از عشق
شعر سبزِ لورکا
ساعت پنج عصر
مستی بی‌وحشت
گریه‌های ژکوند
خط خوب سهراب
نامه‌یی آب شده
ون‌گوگ گوش به‌دست!
Officdr: your passport, please
?Do You have anything to declare

Poet: I have a dream

Laguna Beach ۱۹۹۴

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!