عباس مهرپویا: قایقرانان

عباس مهرپویا قایقرانان

قایقرانان
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: عباس مهرپویا
خواننده: عباس مهرپویا

قایقرانان

ساحل بی‌قرار
شب بی‌انتظار

خفته در زیر باران

دریا پریشان
موجش خروشان

می‌بیند خوابِ توفان

به دامن موج می‌رقصد پارو
از جنبش‌های آرام بازو
صدای گرم قایقران شبها
می‌پیچد آرام در گوش دریا

دریا، دریا بگشا دامن
در تور ما ماهی افکن
گر صیدی نشود امشب پیدا
قایقران چه کُند با این دریا

فردا خسته نهد پا بر ساحل
دستش خالی و طوفانش در دل

دریا مشو طوفانی
در این شب ظلمانی
گر صیدی نشود امشب پیدا
قایقران چه کند با این دریا

* * *