شهیار قنبری (صدای شاعر) ضیافت بی‌خوابی: آصف

شهیار قنبری ضیافت بی خوابی

ضیافت بی‌خوابی
شعر و دکلمه: شهیار قنبری
آهنگ و تنظیم:‌ احمد پژمان
خواننده: آصف

پُرم از خوابِ ندیده
باغی از شعرِ رسیده
سردم از آهِ کشیده
رازی از پرده پریده
رمه‌ای از خود رمیده
تشنه‌ی شیرِ سپیده

مستم از بُغضِ رفاقت
تُردم از عطرِ سخاوت
تُندم از نبضِ ترانه
سُرخم از شوقِ ضیافت
رودی از موجِ جماعت
خنده‌یی تا بی‌نهایت

همه‌ام زخمِ همیشه
بُرجی از سنگم و شیشه
پُرم از کاخِ شکسته
تیشه‌ام، تیشه به ریشه

موجم از اوجِ پرستو
داغم از چراغِ جادو
پُرم از دیو و پریچه
پُرم از کمندِ گیسو

پُرم و چه خالی از تو
پُر و خالی هر دو، هر دو
همه‌یی بی‌همه‌ی تو
پُر شو از این‌همه،‌ پُر شو

زیرِ این آوارِ آواز
رو به این تالارِ بی‌ساز
پای این درگاه بی‌ در
بسته‌ی من باش و دلباز

تشنه‌یی آبی‌ترین باش
خسته از خواب زمین باش
تازه شو از حسِ بودن
نازنین، تو این‌چنین باش . . .

Laguna Beach   ۱۹۹۰

دریا در من، گزینۀ ترانه‌های شهیار قنبری، نشر نکیسا (آمریکا)، چاپ اول ۱۹۹۵، صفحه ۱۴۶ و ۱۴۷

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!