زری نعیمی: شکلات (دوستی که «تا» نداره)


شکلات
نوشته: زری نعیمی
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۶

چند سال پیش نوشتاری به دستم رسید از «زری نعیمی» با عنوان «شکلات». [+] آن نوشتار گرچه ساخت و پرداختی دقیق و پخته نداشت، ولی با این وجود در گوهر خود از حس و حال و صمیمیتی صادقانه و پاک برخوردار بود که به دل می‌نشست. شاید چون از دل برآمده بود. بشنوید شاید به دل شما هم نشست.

* * *

error: Content is protected !!