رامش: قصه لب‌های یخ‌بسته

قصه لب‌های یخ‌‌بسته
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone