داریوش: زندگی یه بازیه

زندگی یه بازیه
شعر: مینا اسدی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: داریوش

«مینا اسدی» (شاعر) و ترانه‌های او

* * *