ناصر صبوری: تو چشمات کار کجاست!؟

تو چشمات کار کجاست!؟
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: علیرضا خواجه‌نوری
خواننده: ناصر صبوری

روی جلد این صفحه را در اینجا ببنید

* * *