ناصر صبوری: تو چشمات کار کجاست ـ شاید اینجا برنگردم (جلد صفحه)

ناصر صبوری تو چشات کار کجاست

تو چشمات کار کجاست ـ شاید اینجا برنگردم
ناصر صبوری
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
ناصر صبوری: شاید اینجا برنگردم
ناصر صبوری: تو چشمات کار کجاست

* * *

error: Content is protected !!