ناصر صبوری: شاید اینجا برنگردم

شاید اینجا برنگردم
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: [محمد] سریر
خواننده: ناصر صبوری

روی جلد این صفحه را در اینجا ببنید

* * *