یک ملودی و آهنگ با دو شعر مختلف (مجموعه ترانه‌ها)

.

ترانه‌های بازخوانی شده ترانه‌هایی هستند که شعر و ملودی آن یکی ولی با صدای خوانندگان مختلف اجرا شده است. (یک ترانه و چند اجرا). [+] گاه اما ترانه‌هایی می‌شنویم که این‌بار آهنگ آنها یکی ولی شعر آنها متفاوت است. (یک آهنگ و دو ترانه). این ترانه‌ها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

ـ ترانه‌هایی که با شعری طنز در برنامه‌های تفریحی رادیو ایران یا با اشعاری ساده بر ملودی و آهنگ‌های روز ایرانی در برنامه‌های کودک اجرا شده است. [+]
ـ ترانه‌هایی که ملودی و آهنگ آن برگرفته از ترانه‌ای دیگر است. (نمونه‌ٔ فارسی شده‌ٔ ترانه‌های مشهور) [+]
ـ ترانه‌هایی که بر یک آهنگ ولی با دو شعر مختلف اجرا شده است و شما نمونه‌های آن را در جعبه‌ٔ موسیقی این صفحه خواهید شنید.

اساس کار در این مجموعه بر یک‌سان بودن ملودی و آهنگ ترانه استوار بوده و نه این‌که کدام‌ اول اجرا شده است. برای تفکیک نمونه‌ها، نام ترانه‌ای که بیشتر شناخته‌ و به گوش‌آشناتر است را با ترتیب الفبایی نوشته‌ام. شما هم اگر نمونه‌هایی سراغ دارید بفرستید تا به این مجموعه اضافه شود.

error: Content is protected !!