به زمین افتاد و فوت کرد!

از درس‌های مهم آموزش روزنامه‌نگاری در عصر جدید یکی هم مبحث تنظیم خبر و سبک‌های مختلف آن است که مهمترین آن سبک معروف به «هرم وارونه»‌است. با نگاهی به مطبوعات شصت سال پیش می‌توان دریافت «خبر نویسی» از آن روزگار تا به امروز چه راه درازی را طی کرده است.

تا به قند داغ برسد، مُرد!

خبرنگار ما در کرج اطلاع داد: اصغر توکلی، خرازی‌فروش معدنِ گاجره،‌ هنگام کار احساس دل‌درد کرد. فکر کرد برود در قهوه‌خانه‌ی مجاور یک فنجان قند داغ بنوشد تا دل‌دردش تسکین یابد.  با این تصمیم راه افتاد و هنوز پای خود را داخل قهوه‌خانه نگذاشته بود که به زمین افتاد و فوت کرد.
[صفحه‌‌ی «اخبار شهرستانها» روزنامه «اطلاعات» چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۳۳]

error: Content is protected !!