توی قاب خیس این پنجره‌ها (نگاهنگ)

توی قاب خیس این پنجره‌ها

از «جمعه» تا «جمعه» (تاریخچهٔ ترانهٔ‌ جمعه)

* * *