احمد شاملو ـ مظفر مقدم (ویکتور خارا) من میرم «کوچابامبا»

ترانه ـ سروده‌های «ویکتور خارا»
ترجمۀ «احمد شاملو» و «محمد زرین‌بال»
دکلمه و صدای «مظفر مقدم»

من میرم «کوچابامبا»

من می‌رم «کوچابامبا» (۱)

در «کوچابامبا»، آقایون!
بلبل‌ها خواهند خواند.
من می‌رم «کوچابامبا».

این‌تی (۲)
این‌تی اینجاس
این‌تی اونجاس
این‌تی تو شماله
این‌تی تو غربه

هوای «CIA» را داشته باش!
ممکنه «کوزانوها» (۳) را بریزه سرمون
آن‌ها «رژی دبره» را نمی‌کُشن.

پاشو داداش
خودشون‌و پنهان کردن
سرو کله‌شون پیدا شد.
چرت می‌گفتند که
جنگ‌های پارتیزانی تمام شده.

خودشون‌و پنها کردن
خون‌تو بریز سیاه!
می‌رم به «کوچابامبا»
در «کوچابامبا»، آقایون!
بلبل‌ها خواهند خواند.
من می‌رم «کوچابامبا».

۱) ـ شهری در بولیوی
۲) ـ این‌تی پره‌دو، همرزم بولیایی چه‌گوارا
۳) ـ ضد انقلابیون کوبایی

* * *
 برگشت به صفحهٔ «ترانه ـ سروده‌های ویکتور خارا»

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!