احمد شاملو: رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو رباعیات خیام

رباعیات خیام
صدای: احمد شاملو
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

از اولین مجموعه‌هایی که کانون پرورش کانون فکری کودکان و نوجوانان با عنوان صدای شاعر منتشر کرد یکی هم ۳۰ رباعی از سروده‌های حکیم عمر خیام بود به گزینش و صدای احمد شاملو که در سال ۱۳۵۱ به شکل نوار کاست انتشار یافت. موسیقی زمینهٔ دکلمهٔ اشعار از ساخته‌های فریدون شهبازیان بود و محمدرضا شجریان، پنج رباعی از این مجموعه را به آواز می‌خواند.

این مجموعه را در سه بخش اول،‌ با صدای شاملو در دکلمهٔ رباعیات، و قطعه‌های آوازی محمدرضا شجریان را که به‌طور جداگانه در بخش چهارم آمده، بشنوید.

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!