نیمایوشیج: آهو و پرنده‌ها (شنیداری)

آهو و پرنده‌ها
نوشتهٔ: نیمایوشیج
روایت: احمد شاملو
موسیقی متن: فریدون شهبازیان
تهیه شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تهران ـ سال ۱۳۵۱

با صدای:
احمد شاملو: قصه‌گو
اردوان مفید: مرغابی
علیرضا هدائی: کلاغ
بهرام شاه‌محمدلو: آهو
رضا بابک: قمری
سوسن فرخ‌نیا: غاز سفید
مرضیه برومند: خاله غاز

صحرای بزرگی بود پُر از پرنده و چرنده. این صحرا یک آبگیر بزرگ داشت که در بهار پُر از آب می‌شد و همه از آن می‌خوردند. یک سال، قبل از اینکه باران ببارد و آبگیر پُر شود، یک دسته فیل از آنجا گذشتند و همه آب آبگیر را خوردند. دیگر نه آبی ماند و نه سبزی و علفی و پرنده‌ها و چرنده‌ها همه پراکنده شدند. آهو و چندتا از پرنده‌ها به سراغ خاله غازه رفتند و از او راهنمایی خواستند. اما راهنمایی عجیب او باعث شد نه تنها به آب و غذا نرسند، بلکه آهو دویدن را فراموش کُند و پرنده‌ها پریدن را، تا اینکه . . .

* * *

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *

فایل شنیداری (دانلود)

آهو و پرنده‌ها: صدای «بهروز وثوقی»، موسیقی: اسفندیار منفردزاده

* * *
برگشت به «یادنامهٔ احمد شاملو»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone