نیما یوشیج: آهو و پرنده‌ها (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو آهو و پرنده ها

آهو و پرنده‌ها
نوشتهٔ: نیما یوشیج
روایت: احمد شاملو
موسیقی متن: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

با صدای:
احمد شاملو: قصه‌گو
اردوان مفید: مرغابی
علیرضا هدائی: کلاغ
بهرام شاه‌محمدلو: آهو
رضا بابک: قمری
سوسن فرخ‌نیا: غاز سفید
مرضیه برومند: خاله غاز

صحرای بزرگی بود پُر از پرنده و چرنده. این صحرا یک آبگیر بزرگ داشت که در بهار پُر از آب می‌شد و همه از آن می‌خوردند. یک سال، قبل از اینکه باران ببارد و آبگیر پُر شود، یک دسته فیل از آنجا گذشتند و همه آب آبگیر را خوردند. دیگر نه آبی ماند و نه سبزی و علفی و پرنده‌ها و چرنده‌ها همه پراکنده شدند. آهو و چندتا از پرنده‌ها به سراغ خاله غازه رفتند و از او راهنمایی خواستند. اما راهنمایی عجیب او باعث شد نه تنها به آب و غذا نرسند، بلکه آهو دویدن را فراموش کُند و پرنده‌ها پریدن را، تا اینکه . . .

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

احمد شاملو آهو و پرنده ها

* * *
آهو و پرنده‌ها: صدای «بهروز وثوقی»، موسیقی: اسفندیار منفردزاده

از آثار احمد شاملو در حوزه‌ی ادبیات کودک در این سایت:
● 
منظومه‌ی «پریا»
● مردی که لب نداشت
● آهو و پرنده‌ها [نیمایوشیج]
● یل و اژدها [آنگل کارالی‌چف]
● مسافر کوچولو [آنتوان دوسنت اگزوپری]
● زنده‌باد آب [ساموئل یاکوولیویچ مارشاک]
● خروس زری پیرهن پری [آلکسی تولستوی]

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!