ویگن: غزال (ترانه فیلم)

غزال
شعر: نوذر [پرنگ]
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: ویگن
ترانه فیلم: چشمه آب حیات

نوذر پرنگ، از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

error: Content is protected !!