الهه: می‌فروش

می‌فروش
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: [رضا] ناروند
خواننده: الهه

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!