دلکش: لیلی

لیلی
شعر: محلی
آهنگ: محلی
خواننده: دلکش

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!