گوگوش: وقتی می‌خندی

وقتی می‌خندی
شعر: [محمدعلی] شیرازی
[در بعضی نسخه‌‌ها: کیکاوس خاکپور]
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!